mummie-1-ginnum

Dit lijkt wel een beeld uit Crime Scene Investigation: een lijk onder verdachte omstandigheden. Wat is hier gebeurd, wat is de doodsoorzaak? Ik vond dit op de zolder van de kerktoren in Ginnum een klein terpdorpje in Friesland. Een verdere zoektocht door de toren leverde nog meer lijken op: welke seriemoordenaar was hier aan het werk was geweest?  Een kat, een steenmarter, een duivenhater? Tijd voor forensisch onderzoek.

mummie-2.gif

mummie-3.gif

Ik vond later zelfs nog een vierde lijk: een houtduif die nog in staat van ontbinding verkeerde en waar nog een made uitkroop. Eerst moesten alle lijken zorgvuldig schoongemaakt worden. Ik verwijderde alle spinrag, madepoepjes en ander los vuil, tot er mooie mummies overbleven.

mummie-6.gif

mummie-5.gif

Uiteindelijk had ik vier bijzondere objecten: een spreeuwenskelet, een vergane houtduif en twee gemummificeerde holenduiven .

 mummies-11

Hoe deze natuurlijke mummies ontstaan kunnen lees je in de rubriek Bijzonder:
Heengaan en toch blijven..